Zonder het EU project zijn we nergens

Bernard Santen – Leiden:

1. The title of this speech is: Without the EU we are nowhere, or in Dutch: ZONDER HET PROJECT EU ZIJN WE NERGENS. I will continue in Dutch, and shortly summarise my statements in English along the way.

2. Ik sta hier vandaag, omdat Europa een prachtig project is. Een sieraad in historisch, juridisch en economisch opzicht. En als alle mooie dingen in het leven, hebben we de neiging mooie dingen ‘for granted’ te nemen. Denk aan uw partner, het weer of uw gezondheid.

3. In de loop van de eeuwen hebben verschillende veldheren en dictators Europa getracht tot een eenheid te smeden. Van Julius Caesar, via Karel de Grote en Karel V, Napoleon tot Hitler: het is ze allemaal mislukt, ten koste van waarschijnlijk 100-en miljoenen doden.

Vervolgens bedenkt de Fransman Monnet begin jaren 1950 met zijn minister Schuman dat als we de angel uit de dreiging halen door de organisatie van de kolen- en staalproductie aan een hogere, boven-nationale autoriteit te geven, de kans op oorlog kleiner wordt. Oorlog heeft immers wapentuig nodig, en dat wordt met kolen uit staal gemaakt.
Deze Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is de voorloper van de Europese Unie. De EU is dus primair en nog steeds een blokkade voor oorlog. Dat is nog steeds het eerste doel van de EU: het bevorderen van vrede (art. 3 Verdrag EU).

4. Veel politici en opinieleiders doen daar wat smalend over. Oorlog in 2017 in Europa, dat kan toch niet meer? Ik denk daar niet zo licht over. Begin jaren ’90 hadden we nog grote bombardementen in Servië, toegegeven: geen lid van de EU. Denk aan de explosieve situatie in Turkije, aan potentiele conflicten in Catalonië, Noord-Ierland of Gibraltar. Of aan de Krim en de Baltische Staten.

5. Zo gezien is Europa dus ontstaan als een sociaal project: de landen behoeden voor nationalistische gevoelens, met miljoenen de oorlog in marcheren en er gebroken uitkomen. Jan met de Pet betaalt. Dat nooit meer. Vandaar dat artikel 2 Verdrag EU zegt: ‘De waarden waarop de Unie berust zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de personen die tot minderheden behoren.’

Het doel van de EU is dan om ‘de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen.’(art 3 Verdrag EU).

6. U ziet: die waarden zijn niet economisch maar sociaal.
Vanuit die sociale gedachte ontstond op grond van de ervaringen in kolen en staal al snel de economische gedachte: hoe meer we samenwerken en handel drijven, hoe meer afhankelijkheid, hoe groter onderling begrip en hoe kleiner de kans op conflicten. Daarbij lieten economen zien dat onderlinge handel en specialisatie tot efficiëntere economieën en dus tot meer welvaart leidt.

7. Daarvoor moesten de juristen aan de slag. Ze moesten invoerbeperkingen afschaffen, en erop toezien dat er niet iets anders om de eigen industrie te beschermen voor terug kwam. Tot laat in de jaren 70 moesten auto’s voor de verschillende markten worden aangepast. Franse auto’s hadden geel licht. Autobelasting was op basis van PK’s waardoor de Fransen hun eigen industrie bevoordeelden. Soms riepen de politici ‘ho’ omdat hun eigen landbouw, auto-industrie of financiële markt gevaar dreigde te lopen door EU maatregelen.
En steeds waren daar dan de dappere juristen van het Europese Hof van de EU in Luxemburg, die de landen op basis van het verdrag corrigeerden.

8. Het EU project werkte als een tierelier. De economieën groeiden gedurende lange periodes als kool en en passant maakten we van Spanje en Portugal en Ierland groeibriljanten, en brachten we Engeland in evenwicht. Griekenland verwaarloosden we, we begrepen niets van dat land en daar hebben we later een forse prijs voor betaald.

SUMMARY: The EU is essentially a social project: to avoid war. Legal bravery of the European Court and political vision of some European government leaders, as well as economic prosperity made the EU for most countries, except Greece, an enormous success. The mistake was: it became an essentially economic project.

9. De fout was bij al dat moois alleen: niemand had het meer over de sociale focus, het leek wel of alleen de economie en de centjes nog centraal stonden.
Waar was dat gevoel gebleven, van samen éen Europa, een mooi en machtig bolwerk dat het op eigen manier zou laten zien hoe het moest, met een mooie sociale markteconomie (artikel 3 lid 3 Verdrag EU) gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, gebaseerd op het Rijnlands model (dat is met werknemers inspraak en het voorkomen van een grote maatschappelijke ongelijkheid)? In plaats daarvan lieten we ons vanaf de tweede helft van de jaren ’90 leiden door het Amerikaanse en Britse model, waarbij de survival of the fittest de norm werd. ABNAMRO opbreken, geen probleem heren kapitalisten, we doen dat graag voor u.

10. Geen wonder dat dat sámen gevoel, nog zo sterk na het vallen van de muur in 1989 en het democratiseringsproces van Oost-Europa, stilaan verdween. Het werd weer ieder voor zichzelf in die hele grote gemeenschap, zeker toen er begin jaren 2000 landen bijkwamen met een heel ander verleden en toch ook wel andere mores.

SUMMARY: we lost the social importance and connotation of the EU project. People did not feel connected anymore.

11. Er is verschrikkelijk veel onzin over de EU gedebiteerd, de afgelopen jaren. Het mooiste voorbeeld is dat van de banaan, die volgens de Engelse pers niet krom meer mocht zijn. Onzin, maar de Engelsen geloofden het. Pas nu, lees ik in de krant, krijgen de Engelsen goede voorlichting over wat de EU allemaal deed en wat ze nu zelf moeten gaan doen. Zoals een journalist schreef: ik zou hopen dat er in Nederland net zoveel aandacht aan de EU werd besteed als nu in Engeland, dan zou men er wel positiever over denken.

Ook het aantal Europese ambtenaren dat zo groot zou zijn, daar deugt niets van. De EU heeft 32.000 ambtenaren (Nederland 120.000) , die keihard werken, top-of-the bill zijn omdat ze concoursen door moeten waarbij ik het zou afleggen, en inderdaad: ook prima verdienen.

Iets anders: ministers en regeringsleiders zouden veel positiever over Europa moeten zijn. Niet thuis verhalen vertellen die haaks staan op hun stemgedrag in Brussel. Staan voor wat je hebt afgesproken, en de positieve en de negatieve kant, en je afweging eerlijk belichten. Journalisten moeten harder hun best doen de incongruenties in gedrag bloot te leggen.

En iets in de sfeer van Buma: dat Wilhelmus af en toe, als het CDA dat wil… Maar waarom zie ik in Nederland zo weinig de Europese vlag en hoor ik zo weinig het Europese volkslied of hymne? Meer doen hoor, dat hoort er ook echt bij. En vergeet intussen niet, meneer Buma: de hele boerensector, de kiezersbasis van het CDA, vaart wel bij de gratie van het Europese landbouwbeleid.

12. Kortom: de PR en de presentatie moeten veel beter. Een Nederlandse Minister hoort te geloven in Europa, en is zij geen idealist dan zou een simpele blik op onze handelsbalans moeten volstaan. Nederland blies in de tijden van Lubbers en Kok een stevig deuntje mee in de ontwikkeling van de EU. Sinds Balkenende is het alleen maar halfslachtigheid en remmen geweest. Laten we weer in de voorhoede mee gaan doen!

SUMMARY: we should require better and more honest communication on the EU from our government persons. Seeing the European banner more often and playing the European hymn, would encourage a European feeling. The Dutch government should be more pro-active when it comes to creating European policy measures.

13. Ik roep het nieuwe kabinet op om nieuwe Europese initiatieven te ontwikkelen.
– Werk met Macron aan een betere Detacheringsrichtlijn,
– Werk aan betere structuren in ondernemingen, waardoor werknemers mee kunnen praten, overleggen, beïnvloeden én participeren in het kapitaal.
– Geef veel meer tegenspel aan multinationals, die profiteren van de door óns betaalde infrastructuur aan goed opgeleide personeel, wegen, huizen en nutsvoorzieningen en vaak weinig belasting betalen.
– Doe het kalm aan met de grote nieuwe verdragen: het gaat te snel, er is geen draagvlak, en neem de bezwaren tegen het instellen van een speciaal arbitragesysteem, dat op gespannen voet staat met onze gevestigde rechtsstaat, serieus.
– Neem de uitdaging aan van de energie-transitie en probeer een Europees beleid met overtuiging uit te voeren;
– en wees solidair met elkaar bij het bestrijden van grote problemen, zoals nu de immigratie.
14. Surely, Our government leaders should be more positive about the EU when being back home.
But we should do more ourselves as well.
By being here.
By promoting discussions about the EU at parties, with colleagues.
By not accepting all negative nonsense in journals and websites with alternative truths.
By showing how glad we are that we can travel all over Europe, get money without extra costs from ATM’s, can make phone calls without extra roaming costs, can send our students abroad, have the protection of the rule of law, and so on.

In short: I invite every one of you to approach the EU project always critical, but from a positive angle.

BECAUSE: WITHOUT THE EU PROJECT, WE ARE NOWHERE.

Thank you.

Bernard Santen
[email protected]

Nieuwsbrief Pulse of Europe – Amsterdam 22-04-2017

Aanstaande zondag 23 april zal de polsslag van Europa weer kloppen! Wij willen ons op straat zichtbaar maken, deze  keer  met een PulseofEurope mars vanaf het Museumsplein naar het Franse consulaat.

Met muziek, banners, toespraken en heel veel leuke, gemotiveerde, positieve mensen en een paar politie agenten willen wij dat doen en ons liefde voor Frankenrijk betuigen, en ons inzetten om Europa samen te houden en Frankrijk te laten weten, dat Frankrijk belangrijk is!

Ons PulseofEuropeteam in Amsterdam zoekt mensen die Twitter/Instagram willen bijhouden en actief bewerken voor #pulseofeurope. Wie heeft er zin? Mail ons of kom zondag naar ons toe.

Wanneer? Zondag 23 April, 14:00 uur Museumplein

Duur? 1-1,5 uur, vanaf Museumplein naar de Franse ambassade

Vanuit PulseofEurope Luxemburg is inmiddels onderzoek gestart naar wat de deelnemers van de PulseofEurope beweegt. Bijgevoegd vind je een Word document dat je zelf in kan vullen. Je kan het printen en zondag meenemen. Je mag het ons ook sturen en dan sturen wij het – anoniem – door aan de mensen in Luxemburg.

Wij verheugen ons!

Beste groetjes,

Edda (PulseofEurope team)

Nieuwsbrief Pulse of Europe Amsterdam – 13 April 2017

Ons programma en het weer waren prachtig afgelopen zondag. Met z’n allen zongen wij „Ode to Joy“ met Dick Pels‘ goednieuwe tekst. Bedankt aan Chris voor het meedenken en improviseren: de tekst was niet helemaal goed afgedrukt.

Verder stelde zich Stan Aalbers voor. Vanwege persoonlijke en professionele redenen vindt hij het belangrijk om voor Europa op te staan. Hij ging als onderdeel van het Erasmus-programma naar het buitenland en heeft in meerdere Europese landen gewoond en gewerkt. Stan werkt voor een internationale pakketbezorger. Voor hun klanten zijn er veel voordelen aan een verenigd Europa: geen douanekosten of –vertraging. Dezelfde regels zorgen voor een makkelijke, open en snelle handel tussen de landen.
Vervolgens werd het publiek gevraagd om een puzzel uit grote letters op te lossen. Gelukkig is het gelukt en wij konden een geweldige foto maken met een liefdesverklaring aan Frankrijk.

De tweede symbolische actie was om persoonlijke wensen en gedachten op te schrijven en naar Parijs op te sturen. Deze rond 40 boodschappen (bijna allemaal in het Frans!) zijn nu op  weg naar Parijs en worden door  PulseOfEurope Frankrijk ontvangen.
Silvester Draaier zorgde met zijn sympatieke en humoristische moderatie weer voor de verfrissende PulseofEurope sfeer en Martin Fischer eindigde met een sterke, indrukwekende toespraak.

Dus…. stuur deze email door naar uw vrienden en neem 1 of 2 mee komende zondag 23 April naar het Museumplein in Amsterdam! Spread the love!!!

Verdere informatie:
Zondag, 16 April (Pasen): geen bijeenkomst
Zondag, 23 April: „March of Europe“ van het Museumplein naar het Franse consulaat aan de  Vijzelgracht

Aantal deelnemende steden in Europa: 92
Aantal deelnemende landen in Europa: 11

Contact:
Facebook: https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/
Website: http://amsterdam.pulseofeurope.eu
Website: http://pulseofeurope.nl/
Twitter: http://twitter.com/PulseofEuropeNL
E-mail:  mailto:[email protected]

Hopelijk tot de volgende zondag!
Groetjes,
Edda Simon (PulseofEurope-team)

English below
Dear everybody,
The weather as well as our programme were fabulous last Sunday! We started by singing „Ode to Joy“ with Dick Pels brand new lyrics. Big thanks to Chris for working out the slightly wrong printed text with handwritten notes on the copies!
Furthermore, Stan Albers, who has been a loyal member of our team for the last month, introduced himself. For personal as well as professional reasons, he stands up for Europe. He studied abroad via the Erasmus programme and lived in a couple of different European countries. On a business level there are lots of advantages in Europe, such as very small toll rates and convenient/fast trade, due to common rules and laws.
The audience were asked again to take action, solving a puzzle with letters. Luckily they were successful, so that in the end we could take a great picture as proof of our love and support to France (Amsterdam aime la France)!
The second symbolic action of the day was writing down personal wishes and thoughts to the French, such as a little East German city called Celle did a couple of weeks ago, sending their love to Amsterdam. The messages, which were mostly written in French, are now already on the way to Pulse of Europe in Paris.
Silvester Draaier on the microphone kept up the positive, symphatic Pulse of Europe vibe with clear words and witty comments. Martin Fischer closed up with an impulsive, strong speech. Big thanks to both of them!
Send this email to all your friends and bring a few along next Sunday (April 23 th ) to Museumplein in Amsterdam. Spread the love and support!!!

Additional information:
Sunday April 16 th : No meeting due to Easter holidays
Sunday April 23 th : March of Europe – from Museumplein to the French Embassy
Number participating cities: 92
Number participating countries: 11

Contact:
Facebook: https://www.facebook.com/pulseofeuropenederland/
Website: http://amsterdam.pulseofeurope.eu
Website: http://pulseofeurope.nl/
Twitter: http://twitter.com/PulseofEuropeNL
E-mail:  mailto:[email protected]

We hope to see you on Sunday in 2 weeks!
Best wishes and love
Edda Simon (Pulse of Europe team)